Geuijen

Dr. Karin Geuijen

Bestuurskundige
1 opname & 1 event
Dr. Karin Geuijen is specialist in migratiebeleid en als docent en onderzoeker verbonden aan de Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Geuijen geeft onderwijs over Publiek Management en onderzoekt (transnationale) netwerken, met name op het terrein van justitie en politie. In 2004 promoveerde Geuijen op het proefschrift 'De asielcontroverse: argumenteren over mensenrechten en nationale belangen', waarin ze spreekt over een controverse tussen het beschermen van vluchtelingen enerzijds en het beheersen van migratie anderzijds.