Fink-Gremmels

Prof. dr. Johanna Fink-Gremmels

Diergeneeskundige
2 opnames
Prof. dr. Johanna Fink-Gremmels is hoogleraar en hoofd van de afdeling Veterinaire farmacologie, farmacie en toxicologie van de faculteit der Diergeneeskunde in Utrecht.

Fink-Gremmels studeerde af als dierenarts aan de universiteit van Hannover en specialiseerde zich na haar promotie in de veterinaire farmacologie en toxicologie (Diplomate ECVPT). Zij stond van 1986-1991 aan het hoofd van het instituut voor microbiologie en voedseltoxicologie van het huidige instituut voor voedselkwaliteit en consumentenveiligheid in Kulmbach.

Fink-Gremmels heeft een substantieel deel van haar carrière gewijd aan onderzoek naar de effecten van natuurlijke toxinen, vooral de door schimmels gevormde mycotoxinen. Ze heeft meer dan dertig wetenschappelijke publicaties op dit gebied, naast de publicaties in haar primaire aandachtsgebied, de farmacologie. Tevens heeft zij een adviserende rol gespeeld in de totstandkoming van de internationale (EU) wetgeving op dit gebied.