Dijk

Dr. Jerry van Dijk

Milieukundige
1 opname & 1 event
Dr. Jerry van Dijk is universitair docent en onderzoeker natuurontwikkeling en behoud van biodiversiteit aan de Universiteit Utrecht.

Van Dijk bestudeert de impact van milieuveranderingen op natuur en biodiversiteit. Niet-duurzame vormen van landbouw zijn vaak de oorzaak van die milieuveranderingen. Vandaar is Van Dijk zich gedurende zijn carrière steeds meer gaan verdiepen in het verduurzamen van het landbouwsysteem. Hij werkt hiervoor samen met kleinschalige natuurinclusieve boeren die experimenteren met nieuwe vormen van voedselproductie, maar ook met boeren en bedrijven uit het conventionele voedselsysteem.

Naast zijn werk als onderzoeker adviseert Van Dijk de waterschappen, ngo’s en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op het gebied van ecologie en duurzame landbouw.

Van Dijk is als onderzoeker verbonden met Future Food Utrecht, een universiteitsbreed samenwerkingsverband van onderzoekers die werken aan een duurzaam, gezond en eerlijk voedselsysteem voor de toekomst.