Rijnders

Dr. Jeroen Rijnders

Filosoof
1 opname & 2 events
dinsdag 19 november 2024 (20:00)
Dr. Jeroen Rijnders is universitair docent diversiteit, ethiek en recht aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit Amsterdam.

Rijnders doet onderzoek op het gebied van morele psychologie. Hij richt zich hierbij vooral op de vraag hoe onbewuste vooroordelen en voorkeuren ons gedrag beïnvloeden. Rijnders onderzoekt wat dit betekent voor de verantwoordelijkheid die we dragen voor ons gedrag, en hoe we ons 'morele karakter' kunnen ontwikkelen. Hij houdt zich ook bezig met onderzoek naar de ontwikkeling van seksuele voorkeur en de ethiek van klassenongelijkheid.

Als universitair docent bij de faculteit rechtsgeleerdheid zet Rijnders een leerlijn op met als doel studenten een kritische houding ten opzichte van het recht te laten ontwikkelen. Hierbij richt hij zich op ethische reflectie (hoe kun je het recht kritisch beoordelen en je eigen standpunt vormen) en bewustzijn van diversiteit (de belangen en opvattingen van diverse maatschappelijke groepen ten opzichte van je eigen positie).

Rijnders is daarnaast oprichter van het Class-Conscious Academics Network, een netwerk voor en door eerste generatie en arbeidersklasse studenten en academici.

Tijdens zijn bachelor studeerde Rijnders aan de Universiteit van Amsterdam, tijdens zijn master aan King's College Londen, en zijn PhD behaalde hij aan de University of Oslo met als onderwerp morele karakterontwikkeling en meta-ethiek.