Cramer

Prof. dr. Jacqueline Cramer

Hoogleraar Duurzame innovatie
10 opnames
Prof. dr. Jacqueline Cramer is hoogleraar duurzaam innoveren aan de Universiteit Utrecht en strategisch adviseur bij het Utrecht Sustainability Institute.

Bovendien is zij ambassadeur Circulaire Economie in de Metropool regio Amsterdam. In het verleden was zij minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu voor de Partij van de Arbeid (februari 2007 - februari 2010).

Prof. dr. Jacqueline Cramer is sinds midden jaren '70 actief betrokken bij duurzaamheidsvraagstukken. Ze begon haar carrière als universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam (1976- 1989), daarna werkte ze als senior onderzoeker bij het Studiecentrum voor Technologie en Beleid van TNO (1989-1999), vanaf 1995-1999 fulltime als intern consultant - 2½ jaar bij Philips en daarna bij Akzo Nobel - en sinds 1999 is ze directeur van het adviesbureau 'Sustainable Entrepreneurship; strategy & innovation consulting'. Ze werkte nauw samen met meer dan 200 bedrijven aan de integratie van duurzaamheid in de bedrijfsstrategie. Daarnaast werkte ze sinds 1990 als deeltijd hoogleraar milieumanagement aan diverse universiteiten.

Gedurende haar carrière was zij actief in vele (inter)nationale adviesraden van de overheid, het bedrijfsleven en non-profit organisaties (o.a. Kroonlid van de Nederlandse Sociaal Economische Raad, lid van de Raad van Advies van het Wereld Natuur Fonds/WNF Nederland en lid van de non-executive board van diverse bedrijven). Momenteel is ze betrokken bij verschillende bottom-up initiatieven om de implementatie van duurzaamheid te verbeteren (o.a. voorzitter van de Plastic Soup Foundation, Stichting Nudge, ESConetwork Nederland, voorzitter commissie Natuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds) en in andere maatschappelijke organisaties (o.a. voorzitter van het Prinses Beatrix Spierfonds, secretaris van de Raad van Commissarissen van theatergroep Oostpool en vice-voorzitter van de raad van bestuur van de Friese Energiefonds).