Pleij

Herman Pleij

Letterkundige / Neerlandicus
2 opnames & 1 event
Herman Pleij is emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde. Hij is bij het grote publiek bekend van zijn optredens in DWDD, daar sprak hij ook over zijn recente boek ‘Moet kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit’ (2014).

Herman Pleij (1943) is emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde, gespecialiseerd in de literatuur van de Middeleeuwen. Hij promoveerde in 1979 op Het Gilde van de Blauwe Schuit. Literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late middeleeuwen. Tussen 1981 tot zijn pensionering in 2008 was hij verbonden als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Pleij heeft een bijzondere belangstelling voor de cultuurhistorische achtergronden van de nationale identiteitsvorming en heeft daar meerdere boeken over gepubliceerd. Essays over Nederlandse mentaliteiten en de nationale beschavingsgeschiedenis zijn verzameld onder titels als 'Het Nederlandse onbehagen' (1991) of 'Erasmus en het poldermodel' (2005). Zijn meest recente boek is 'Moet kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit' (2014).

Pleij is regelmatig te zien in het programma 'De Wereld Draait Door' waar hij mensen enthousiast wil maken voor cultuurhistorische onderwerpen. Dit doet hij door inzicht te geven in de historische achtergrond van de hedendaagse samenleving of van wat wij 'typisch Nederlands' vinden.