Bulkeley

Prof. dr. Harriet Bulkeley

Duurzaamheidswetenschapper
Prof Dr Harriet Bulkeley holds a position at the Copernicus Institute of Sustainable Development at Utrecht University and at the Department of Geography at Durham University.

Bulkeley researches the processes and politics of environmental governance. She is an expert on subjects of climate change, energy and sustainability within cities.

From 2016 until 2021, Bulkeley coordinated the H2020 NATURVATION project. In this project, she examined the role of urban innovation using nature-based solutions for sustainable development.

-------

Prof. dr. Harriet Bulkeley werkt bij het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht en bij het departement Geografie aan de Universiteit van Durham, UK.

Bulkeley onderzoekt processen en politiek op het gebied van milieubeheer. Ze is voornamelijk geïnteresseerd in klimaatverandering, energievoorziening en duurzaamheid in steden.

Van 2016 tot 2021 coördineerde Bulkeley het H2020 NATURVATION project. In dit project bestudeerde de rol van innovatie in de stad, en gebruikt daarbij op de natuur gebaseerde oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken.