Ghorashi

Prof. dr. Halleh Ghorashi

Cultureel antropoloog
1 opname & 1 event
Halleh Ghorashi is hoogleraar Diversiteit en Integratie en sinds 2017 afdelingshoofd bij de afdeling Sociologie van de Faculteit der Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ghorashi onderzoekt de culturele diversiteit in Nederland. Zelf afkomstig uit Iran, is ze in het bijzonder geïnteresseerd in de positie van migranten in de Nederlandse samenleving. En in 2018 heeft ze de prestigieuze Vici-beurs toegekend gekregen van de NWO voor haar onderzoek naar welke bijdrage de sociale wetenschappen hebben aan het realiseren van het democratische ideaal van inclusie van vluchtelingen.

In 2010 verscheen van haar hand het boek Culturele diversiteit, Nederlandse identiteit en democratisch burgerschap, waarin ze ingaat op de vraag hoe we om moeten gaan met de spanningen rondom de groeiende culturele diversiteit in Nederland. Enerzijds zijn verschillen de basis van onze democratische samenleving, maar toenemende fixatie op die verschillen kan ook leiden tot polarisatie. Haar meest recente internationale boek is Constested Belonging: Spaces, Practices and Biographies (samen met K. Davis & P. Smets), Emerald 2018.

Ghorashi is sinds 2000 werkzaam aan de Vrije Universiteit, eerst als universitair docent en sinds 2005 als hoogleraar. In 2001 promoveerde ze op een onderzoek naar Iraanse vrouwen in Nederland en de Verenigde Staten. Naast haar academische werk adviseert Ghorashi onder andere het COA en Vluchtelingenwerk Nederland en draagt zij bij aan de publieke discussies in Nederland over identiteit en participatievraagstukken. Zij heeft diverse prijzen gewonnen, waaronder in 2008 de Triomfprijs voor haar inspanningen voor de positie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen.