Breeuwsma

Dr. Gerrit Breeuwsma

Ontwikkelingspsycholoog
2 opnames
Dr. Gerrit Breeuwsma is ontwikkelingspsycholoog en doceert aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij zelf ook psychologie studeerde.

Zijn expertises zijn spanning tussen ouders en opvoeders, kinderen en oorlogservaringen, en de relatie tussen kunst en psychologie, in het bijzonder kindertekeningen.

Hij deed verschillende projecten zoals “De kindertijd in (auto)biografie, psychologie en kunst”, waarbij vanuit verschillende perspectieven gekeken wordt naar de belevingswereld van kinderen. In een ander project deed hij onderzoek naar hoe kinderen oorlog ervaren.

Hij is auteur van diverse boeken over psychologie en opvoeding en promoveerde in 1993 op een proefschrift over de grondslagen van de ontwikkelingspsychologie. Ook is hij redacteur bij het tijdschrift De Psycholoog. In zijn boek Het vreemde kind, (2009), stelt hij dat we kinderen wat vaker met rust moeten laten. 'Niets doen' staat ontwikkeling niet in de weg, maar is juist een belangrijke bron van creativiteit'.