Meynen

Prof. dr. Gerben Meynen

Psychiater en filosoof
1 opname & 2 events
Prof. dr. Gerben Meynen is hoogleraar Forensische psychiatrie aan de Universiteit Utrecht en hoogleraar Ethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

In zijn onderzoek kijkt Meynen naar de betekenis van neurotechnologie voor het strafrecht. De toepassing van neurotechnologie bij veroordeelden kan in de toekomst mogelijk recidive verminderen en helpen de maatschappij veiliger te maken. Maar neurotechnieken brengen ook risico’s met zich mee, en ze werpen ethische en juridische vragen op, waaronder de kwestie rondom lichamelijke en mentale integriteit. Meynen kreeg onlangs een NWO Vici-beurs toegekend voor zijn onderzoek naar het veilig en verantwoord gebruik van deze neurotechnieken.

In zijn werk opereert Meynen vaak op het snijvlak van psychiatrie, strafrecht en ethiek. Zo deed hij eerder filosofisch onderzoek naar de vrije wil en psychiatrische stoornissen, ook in relatie tot de beoordeling van toerekeningsvatbaarheid in de rechtszaal.

Foto: Ed van Rijswijk