Vries

Prof. dr. ir. Gerard de Vries

Wetenschapsfilosoof
1 opname
Gerard de Vries’ voornaamste academische werk ligt op het terrein van het onderzoek naar de ontwikkeling van wetenschap en technologie in relatie tot hun maatschappelijke, politieke en ethische aspecten.

Gerard de Vries studeerde toegepaste wiskunde aan de Universiteit Twente. Hij promoveerde in 1977 in de wijsbegeerte aan de Universiteit Groningen op het proefschrift Sociale orde, regels en de sociologie. Van 1987 tot 1997 was hij hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Maastricht. Sinds 1997 is hij hoogleraar Wetenschapsfilosofie aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2006 is hij bovendien raadslid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
De Vries publiceerde boeken over wetenschapsfilosofie, medische ethiek en de maatschappelijke gevolgen van ontwikkelingen in de moderne geneeskunde zoals de genetica. Bij de WRR is hij momenteel voorzitter van de projectgroep die een rapport over de verhouding van markt. staat en samenleving voorbereidt.

Gerard de Vries studeerde toegepaste wiskunde aan de Universiteit Twente.