Veraart

Dr. ir. Frank Veraart

Werktuigbouwkundige
1 opname
Frank Veraart is universitair docent aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Daarna studeerde hij Techniek en Maatschappij aan de Technische Universiteit Eindhoven. Deze studie rondde hij in 1995 af met de scriptie 'Geschiedenis van de fiets in Nederland, 1870-1940, van sportmiddel tot massavervoermiddel'. Vanaf 1995 kwam hij in dienst bij de Stichting Historie der Techniek (SHT) en in 2000 keerde hij terug naar de SHT. Vanaf juni 2002 werkte hij in de onderzoekprogramma's 'Geschiedenis van de informatie- en communicatietechnologie in Nederland' en 'Bedrijfsleven in Nederland in de twintigste eeuw (BINT) - Innovatie'. In mei 2008 verdedigde hij zijn proefschrift 'Vormgevers van Persoonlijk Computergebruik, de ontwikkeling van computers voor kleingebruikers in Nederland, 1970-1990'.

Frank Veraart studeerde Werktuigbouwkunde aan de Hogeschool Midden-Brabant in Tilburg.