Meijboom

Dr. Franck Meijboom

Filosoof
1 opname
Franck Meijboom is als universitair docent en onderzoekerscoördinator verbonden aan het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht.

Daarnaast is hij als universitair docent ethiek werkzaam bij het departement Dier in Wetenschap en Samenleving van de Faculteit Diergeneeskunde van dezelfde universiteit. Naast zijn functies als onderzoeker en docent is hij voorzitter van de Commissie Ethiek van de KNMvD en bestuurssecretaris bij de European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe).

Meijboom studeerde ethiek en theologie aan de universiteiten van Utrecht en Aberdeen (UK) en promoveerde aan de Universiteit Utrecht op een proefschrift over de rol die vertrouwen en betrouwbaarheid speelt in de landbouw- en voedselsector.

---

Franck Meijboom studied ethics and theology at Utrecht University and Aberdeen and obtained his ph.D. at Utrecht University with a thesis on the role trust and reliability play in the agricultural and nutrition sector. As a university teacher and research coordinator he is associated with Utrecht University's Ethics Institute. He is also ethics lecturer at the Departement Animal in Science and Society of the Faculty Veterinary Medicine.

Besides his position as researcher and teacher, Meijboom is chairman of the Ethics Commission of the KNMvD and secretary of the board at the European Society for Agricultural and Food Ethics (EurSafe).