Ravensbergen

Fleur Ravensbergen

Conflictonderhandelaar
1 opname & 1 event
Fleur Ravensbergen is international peace negotiator, co-founder of the Dialogue Advisory Group and founder of Bureau Ontwapend.

Ravensbergen is an expert in the field of conflict resolution and peace negotiation. Between 2008 and 2022, as a peace mediator, she conducted a dialogue with leaders of armed groups with the aim of reducing violence, including in Iraq and the Democratic Republic of Congo. Between 2009 and 2017, she was part of a team that negotiated the disarmament of armed groups in Northern Ireland and the Basque Country.

In 2008, Ravensbergen co-founded the Dialogue Advisory Group with which she facilitates dialogues during armed conflicts all over the world. In 2023 she founded social enterprise Bureau Ontwapend, which works on public conflict in the Netherlands and invests part of its income in targeted and discreet international peace work.

-------

Ravensbergen is expert op het gebied van conflictoplossing en onderhandeling en heeft als conflictbemiddelaar veel vredesonderhandelingen op haar naam staan. Tussen 2008 en 2022 was ze bemiddelaar bij verschillende vredesonderhandelingen tussen leiders van gewapende groeperingen met als doel het geweld terug te dringen, onder meer in Irak en de Democratische Republiek Congo. Tussen 2009 en 2017 maakte ze deel uit van een klein team dat onderhandelde over de ontwapening van gewapende groepen in Noord-Ierland en Baskenland.

In 2008 richtte Ravensbergen, samen met haar compagnon, de Dialogue Advisory Group op. Hiermee faciliteert ze over de hele wereld onderhandelingen tijdens gewapende conflicten. In 2023 stichtte ze de sociale onderneming Bureau Ontwapend, waar Ravensbergen werkt aan publieke conflicten in Nederland. Een deel van de inkomsten van Bureau Ontwapend wordt geïnvesteerd in internationaal vredeswerk.

Foto: Suzan Alberts