Denton

Dr. Fatima Denton

Politicoloog
1 event
maandag 23 oktober 2023 (20:00)
Dr Fatima Denton is chairholder of the Prins Claus Chair in Equity and Development.

The primary focus of Denton's research is to understand disparities in power dynamics within the context of climate change and sustainable development, with the primary objective of establishing forums that facilitate discourse on the concept of justice. Her objective is to democratize the dialogue and amplify the voices of those on the frontlines of climate-related consequences – those who are frequently marginalized and ignored without agency or representation. She intends to examine the relationship between their transitional experiences and the larger societal and economic transition. In addition, Denton strives to foster dialogues that transcend boundaries, with a focus on our collective humanity and the common evolution we must pursue towards a post-carbon economy.

Denton is director of the United Nations University Institute for Natural Resources in Africa (UNU-INRA) based in Accra, Ghana.

--------

Dr. Fatima Denton is leerstoelhouder van de Prins Claus Leerstoel Ontwikkeling en Rechtvaardigheid.

De primaire focus van het onderzoek van Denton is het begrijpen van verschillen in machtsdynamiek binnen de context van klimaatverandering en duurzame ontwikkeling, met als voornaamste doel het opzetten van forums die het discours over het concept van rechtvaardigheid faciliteren. Haar doel is om de dialoog te democratiseren en de stemmen te versterken van degenen die zich in de frontlinie van klimaatgerelateerde gevolgen bevinden – degenen die vaak worden gemarginaliseerd en genegeerd zonder tussenkomst of vertegenwoordiging. Ze wil de relatie onderzoeken tussen hun transitie-ervaringen en de grotere maatschappelijke en economische transitie. Bovendien streeft Denton ernaar om dialogen te bevorderen die grenzen overstijgen, met een focus op onze collectieve menselijkheid en de gemeenschappelijke evolutie die we moeten nastreven naar een post-koolstofeconomie.

Verder is Denton directeur van het United Nations University Institute for Natural Resources in Africa (UNU-INRA) in Accra, Ghana.