Castro

Dr. Fabio de Castro

Ecoloog
1 opname
Dr. Fabio De Castro werkt bij het Centrum Studie en Documentatie van Latijns Amerika (CEDLA).

De Castro studeerde Ecologie aan de Universiteit van Campinas in Brazilië en promoveerde in 2000 in Environmental Science/Antropologie aan de Indiana University in de Verenigde Staten. De Castro heeft voornamelijk onderzoekservaring naar academische en private instituties en overheidsorganisaties. Momenteel is werkt hij associateals onderzoeker bij het Anthropological Center for Training and Research on Global Environmental Change (Indiana University, USA), en het Centre for Maritime Research (UvA).

De Castro interesseert zich voor de sociaalecologische patronen en speciaal in de invloed van partnerschappen tussen gebruikers, publieke en private sectoren op behoud van bronnen. Centrale onderzoeksthema's zijn local governance van natuurlijke bronnen en het dilemma van natuurbehouds- en ontwikkelingsdoelen op lokaal en regionaal niveau. Zo heeft hij onderzoek opgezet op veel verschillende plaatsen in de Amazone en in het Atlantische woud in Brazilië waarbij de focus lag op het lokale gebruik en de organisaties van vis- en bosvoorraden. Hierbij combineert hij etnografisch, historisch, sociaaleconomisch, institutioneel en ecologische data om te begrijpen hoe patronen in bronnengebruik zijn vorm gegeven en getransformeerd. Tegenwoordig is Fabio bezig met het internationaal onderzoekproject Environmental Governance in Latin America and the Carribean (ENGOV) gefinancierd bij de Europese Commissie.