Pos

Dr. Edwin Pos

Bioloog
5 opnames & 3 events
Dr. Edwin Pos is gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht en werkzaam bij de vakgroep Ecologie en Biodiversiteit. Daarnaast is hij aangesloten bij Amazon Tree Diversity Network.

Pos doet onderzoek naar biodiversiteit in het Amazonegebied: het meest ecologisch diverse gebied op de wereld. Hij probeert processen en patronen te begrijpen vanuit evolutionaire biologie. Zijn onderzoek vindt plaats op de kruising tussen ecologie en evolutionaire biologie waarmee hij antwoorden probeert te vinden op vragen die bestaan over (evolutionaire) processen die diversiteit veroorzaken en behouden. Door onderzoek te doen naar de vraag welke factoren biodiversiteit bepalen, ontstaat er meer inzicht over het belang van biodiversiteit in tropische gebieden.

In 2020 werd hij de wetenschappelijke directeur van de Botanische Tuinen.

Pos doceert aan de UU over evolutionaire biologie, over waar soorten die we vandaag de dag zien vandaan komen, biodiversiteit, natuurbehoud en duurzaamheid. Hij studeerde (bachelor en master) biologie aan de UU.

Zie ook het Amazon Tree Diversity Network

Foto: Jan Willem Groen Fotografie