Berlo

Davied van Berlo

Ambtenaar 2.0
2 opnames
Davied van Berlo is projectmanager bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Hier houdt hij zich bezig met de gevolgen van web 2.0 voor de relatie tussen overheid en burger en voor de manier van werken van het ministerie. Web 2.0 wordt ook wel het sociale web genoemd en staat voor een interactief internet waarbij iedereen in platforms en netwerken informatie kan lezen en toevoegen.

Van Berlo is initiatiefnemer van het netwerk Ambtenaar 2.0 waar hij wil laten zien hoe de overheid verbeterd kan worden met een 2.0 manier van werken. Mede door dit initiatief werd hij in 2009 door de Nederlandse Vereniging voor Beroepsbeoefenaren in de bibliotheek-, informatie- en kennissector uitgeroepen tot Informatieprofessional van het jaar.