Neuts

Bart Neuts

Econoom
1 opname
Bart Neuts behaalde een Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Universiteit Hasselt en een Master in Toerisme aan de Katholieke Universiteit Leuven en is momenteel verbonden aan het Steunpunt Toerisme en Recreatie van het departement geografie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Neuts richt zich in zijn onderzoek vooral op het gebruik van economische valueringsmethoden om de externaliteiten van toeristisch medegebruik van publieke goederen te berekenen. Hierbij gaat de aandacht vooral uit naar de concepten 'crowding' en duurzame stedelijke ontwikkeling.