Bredenoord

Prof. dr. Annelien Bredenoord

Medisch ethicus
13 opnames & 4 events
Dr. Annelien Bredenoord is associate professor Medische Ethiek verbonden aan het UMC Utrecht.

Haar aandachtsgebied betreft de ethische aspecten van nieuwe biomedische technologie, waaronder biobanken, genetica, regeneratieve geneeskunde en stamcelonderzoek.

Bredenoord is lid van de Jonge Akademie van de KNAW en verder onder andere lid van de Medisch-Ethische Toetsingscommissie van het UMC Utrecht, de Beraadsgroep Voortplantingsgeneeskunde, de Gezondheidsraad en het International Stem Cell Forum. En namens D66 is ze sinds juni 2015 lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, haar portefeuilles zijn volksgezondheid, medische ethiek, privacy, databescherming en familierecht.

Dr. Annelien Bredenoord studeerde theologie en politieke wetenschap aan de Universiteit Leiden en promoveerde aan de medische faculteit van de Universiteit Maastricht.