Wolfsen

Aleid Wolfsen

Politicus
2 opnames
Aleid Wolfsen is politicus en van 2008 tot 2014 burgemeester van Utrecht. Tot 2008 was hij namens de Partij van de Arbeid lid van de Tweede Kamer.

Wolfsen bekleedt tal van nevenfuncties, waaronder korpsbeheer van Regiopolitie Utrecht, Lid van het bestuur van de stichting Rietveldprijs en voorzitter van Stichting Erfgoed Nederland.

Wolfsen studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte tijdens zijn studie als parketmedewerker bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle. In 1989 werd hij hoofd van de griffier van de rechtbank in Zwolle en de kantonrechtbanken Zwolle, Harderwijk en Steenwijk. Hij was destijds ook griffier bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle. Van 1995 tot 1998 was hij hoofd van de afdeling Juridische Zaken en Beleid, Directie Rechtspleging van het Ministerie van Justitie. Vervolgens werkte hij als rechter bij de arrondissementsrechtbank in Amsterdam, werd hij vanaf 2001 vicepresident van de arrondissementsrechtbank in Haarlem en vanaf 2002 was hij lid van de Tweede Kamer.

Op 1 mei 2013 liet Wolfsen weten zich niet beschikbaar te willen stellen voor een tweede termijn als burgemeester van Utrecht en kondigde daarmee zijn vertrek vanaf 1 januari 2014 aan.