Rondom Einstein

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Opnames

Nog geen opnames in deze serie

Artikelen

Nog geen artikelen in deze serie

Over deze serie

In 2005 - World Year of Physics - is het honderd jaar geleden dat Albert Einstein drie artikelen publiceerde die een revolutie veroorzaakten. De natuurkunde werd er fundamenteel door veranderd, maar ook onze traditionele ideeën over ruimte, tijd en materie werden op hun kop gezet. In een serie voordrachten zal de omwenteling die in 1905 begon, in perspectief worden geplaatst. Natuurlijk komt de revolutie in de natuurkunde inhoudelijk aan bod, maar ook zullen verschillende aspecten van leven, werk en invloed van Einstein de revue passeren. Aan de orde komen onder andere de context waarin Einstein tot zijn baanbrekende denkbeelden kwam, zijn opvattingen over politiek, religie en wetenschap en de icoonvorming rondom Einstein.

Dit programma is georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Donderdag 6 oktober 2005
Einsteins natuurkunde.
Prof. dr. Dennis Dieks (Natuurkunde, UU).

Donderdag 13 oktober 2005
Einstein en de kosmologie.
Dr. Rob van Gent (Natuurkunde, UU).

Donderdag 20 oktober 2005
De preoccupatie met tijd rond de eeuwwende 1900.
Prof.dr. Frans van Lunteren (Natuurkunde, UU).

Donderdag 27 oktober 2005
Einstein en de quantummechanika.
Dr. Jos Uffink (Natuurkunde, UU).

Donderdag 3 november 2005
Einstein als genie.
Prof.dr. Cees Andriesse (Natuurkunde, UU).

Donderdag 10 november 2005
Einstein, God en de schepping.
Dr. F.A. Muller (Wijsbegeerte, EUR; Natuurkunde, UU).