Rights to a green future

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Dit programma loopt door in 2012. Klik hier om verder te gaan naar de nieuwe programmapagina.

Klimaatverandering is een hot topic. Zo worden we aangespoord onze ecologische voetafdruk te meten in CO2-eenheden en stil te staan bij de gevolgen van verre en goedkope vliegvakanties. Klimaatverandering bedreigt de natuur, maar ook onze luxe manier van leven. Toch zijn de gevolgen van een veranderend klimaat het eerst te merken in de armste landen. Boeren verliezen hun landbouwgrond en de toegang tot water. De vraag naar biobrandstoffen als vervanger voor olie en gas, leidt tot een wereldwijde opkoop van bossen, waar velen voor hun bestaan van afhankelijk zijn. Dit veroorzaakt migratie en verhoogt de druk op steden. Mensenrechten zoals het recht op voedsel, water en onderdak komen hiermee in het geding. Dubbel onrechtvaardig, omdat degenen die het minst hebben bijgedragen aan vervuiling en verkwisting het eerst getroffen worden.

In deze serie gaan vermaarde onderzoekers en internationale sprekers in op klimaatverandering en het denken over global justice. Kunnen de mensenrechten zoals vastgelegd in 1948 in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ons wel beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering? Gelden ze nog voor huidige en ook voor toekomstige generaties? Of zijn er in de 21ste eeuw nieuwe internationale en lokale instituties nodig? Er is een nieuwe manier van denken nodig over rechtvaardigheid en verantwoordelijkheid, waarmee we ook de schaarste van grondstoffen en de verdeling van welvaart aankunnen. Misschien is de urgentie van het klimaatprobleem wel de hefboom die nodig is om tot wereldwijde afspraken te komen.

Programma

MAANDAG 14 NOVEMBER
Introduction
Prof. dr. Marcus Düwell (Wijsgerige ethiek, UU), dr. Anja Mihr (SIM, UU) en prof. dr. Herman Wijffels (USI, UU)

MAANDAG 21 NOVEMBER
The climate change and human rights agenda
Drs. Teresa Fogelberg (deputy chief executive Global Reporting Initiative, VN)

MAANDAG 28 NOVEMBER
Climate change in international law
Mr. Harm Dotinga (Utrecht School of Law and Birdlife International)

MAANDAG 5 DECEMBER
Climate change victims and justice
Dr. James Garvey (Royal Institute of Philosophy, London)

MAANDAG 12 DECEMBER
Climate change victims and accountability perspectives
Dr. Stephan Humphreys (London School of Economics)

MAANDAG 19 DECEMBER
Responsibilities
Prof. dr. Luc Bovens (London School of Economics)

MAANDAG 9 JANUARI
Human rights philosophy and juridical aspects
Prof. dr. Simon Caney (Political theory, Magdalen College Oxford)

MAANDAG 16 JANUARI
Impacts of climate change
Prof. dr. Lennart Olsson (Physical geography, Lund University Sweden)

MAANDAG 23 JANUARI
Collective action and the way ahead
Prof. dr. Rosemary Rayfuse (International law, University of New South Wales)

MAANDAG 30 JANUARI
Enforcement and global justice institutions
Prof. dr. Frank Biermann (Political and environmental policy science, VU)

In samenwerking met Ethiek Instituut, Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM)