Nano is groot

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Eén miljardste meter: dat is de schaal waarop nanotechnologie zich afspeelt, terwijl het de wereld verandert. Praktische toepassingen zoals zichzelf schoonwassende truien gaan hand in hand met medische vernieuwingen – bijvoorbeeld door je lichaam patrouillerende nanobots die je bloedspiegel perfect op peil houden. De mogelijkheden zijn overal, futuristisch en onvoorstelbaar.

De economische kansen zijn aanzienlijk, maar de ontwikkeling van nano brengt ook risico's met zich mee. De veiligheid van de zelfwassende trui kan niemand nog garanderen. En nanobots kunnen gevoelige informatie uit je bloedspiegel halen. Hoe moeten we hierover oordelen? Juist bij zulke ontwikkelingen is het belangrijk het publiek te betrekken bij de afweging om door te zetten of te stoppen. Dan gaat het niet alleen over feiten, maar ook over waarden en idealen.

Discussieer mee over gevaren en kansen, kosten en baten. De consequenties van je vragen en beslissingen zie je meteen uitgebeeld. Gaat nano ons leven vergemakkelijken? Brengt nano de ideale samenleving dichterbij? In dit theaterdebat gaan acteurs aan de slag met jouw ideeën.

'Nano is groot' is een samenwerking met dr. Frank Kupper (Aard- en levenswetenschappen, VU en Mens in de Maak) en is mede mogelijk gemaakt door Nanopodium.

Tip: Vorig jaar adviseerde de Gezondheidsraad om een brede maatschappelijke discussie te organiseren over nanotechnologie. Nog voor die aan het brede publiek wereldkundig werd gemaakt, sprak Wiebe Bijker tijdens de Nacht van Descartes over de manier waarop de Gezondheidsraad tot dat oordeel was gekomen. De deskundigen konden het namelijk niet eens worden. De theorie leert dan dat discussie nodig is met het publiek, niet alleen over de bekende feiten, maar ook over waarden. Hoe belangrijk kan nanotechnologie worden? Worden we er beter van, het leven makkelijker, de samenleving duurzamer. Welke voorbeelden zijn er eigenlijk al? Hoeveel mag het maatschappelijk kosten? Welke risico's zijn acceptabel en welke niet? En wie draagt de kosten en wie de baten? Lezen hoe de Gezondheidsraad tot een besluit komt? Kijk hier de lezing terug van prof. dr. Wiebe Bijker terug.

De discussie in het theaterdebat bij Studium Generale vond plaats in dit kader en werd gefinancierd vanuit Nanopodium, de overheidsorganisatie die dit debat faciliteert. Ze was onderdeel van een groot aantal publieksprojecten die de brede maatschappelijke discussie over nanotechnologie op gang willen brengen.