Ethiek en evolutie

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Artikelen

Nog geen artikelen in deze serie

Over deze serie

Vanaf het moment dat Charles Darwin in 1859 zijn boek On the Origin of Species publiceerde, is er gespeculeerd over de vraag of de evolutietheorie een nieuw licht kan werpen op de menselijke moraal. Terwijl filosofen zoals Spencer of Nietzsche normatieve conclusies trokken uit evolutionaire visies op de mens, die niet zonder invloed bleven in de politiek, verwierp G.E. Moore dergelijke gevolgtrekkingen in zijn Principia Ethica (1903). Ook in de twintigste eeuw is deze discussie telkens weer opgelaaid, bijvoorbeeld naar aanleiding van de sociobiologie van Edward Wilson. Is het neodarwinisme een betere basis voor de ethiek dan het christendom of de islam?

Prof. dr. mr. Herman Philipse is Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Hij is jurist en begenadigd spreker. Zijn onderzoeksgebied beslaat met name de kennistheorie en de hedendaagse wijsbegeerte. Een trimester per jaar geeft hij college te Oxford.

In acht colleges zal hij verschillende aspecten van het thema ethiek en evolutie aan de orde stellen. Aan bod komen onder andere cultuurgeschiedenis, speltheorie, antropologie, evolutiebiologie en wijsbegeerte. Daarnaast bespreekt Philipse de belangrijkste denkers op dit gebied.

De lezingen zijn zowel elk afzonderlijk als in serie te volgen.
Deze serie zijn opgenomen op cd door Home Academy.

Dinsdag 12 februari
Funderingen van de moraal: God, Kant, of John Stuart Mill?
Download hier de handout (pdf)

Dinsdag 19 februari
Darwin en de evolutie van moreel gevoel: The Descent of Man (1871)
Download hier de handout (pdf)

Dinsdag 26 februari
Twee evolutionaire ethici: Herbert Spencer en Friedrich Nietzsche
Download hier de handout (pdf)

Dinsdag 11 maart
Evolutionaire ethiek van Haeckel tot Hitler: De naturalistische drogreden.
Download hier de handout (pdf)

Dinsdag 18 maart
Het sociobiologiedebat: Edward O. Wilson en zijn critici
Download hier de handout (pdf)

Dinsdag 25 maart
Van Bonobo tot oermens: ethologische en antropologische perspectieven (Freud, Boehm, De Waal)
Download hier de handout (pdf)

Dinsdag 1 april
Het altruïsmeprobleem in de biologie en psychologie
Download hier de handout (pdf)

Dinsdag 8 april
Darwinistische verklaring of rechtvaardiging van de moraal: een wijsgerige synthese
Download hier de handout (pdf)