Desperate housewives

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Over deze serie

Wat hebben de prinses van de Princes van Cleves, Madame Bovary, Effi Briest en de hoofdpersoon in Marguerite Duras' De Minnaar met elkaar gemeen? Zij zijn klassieke romanfiguren en overspelige vrouwen. De romans waarin zij voorkomen zijn geschreven in de 17e, 19e en 20e eeuw. Maar het thema van liefde en passie, in conflict met plicht en rede, wordt in elk van deze boeken zo behandeld dat de personages en hun ontwikkeling ook voor de moderne lezer volstrekt overtuigend zijn.

Op zes woensdagavonden zal Prof. Maarten van Buuren spreken over zes beroemde romans en deze plaatsen in een cultuurhistorisch perspectief. Tijden veranderen, maar de mens blijft hetzelfde. Toch laten de romanpersonages zien dat zij zichzelf telkens anders definiëren: hun zelfbeeld wordt wel degelijk ook bepaald door de conventies van de tijd waarin ze leven.

Prof dr. Maarten van Buuren is hoogleraar Moderne Franse Letterkunde aan de UU.

De lezingen vinden plaats om de drie weken, zodat iedereen die dat wil, voldoende tijd heeft om de romans te lezen. De stok achter de deur om deze klassiekers eindelijke eens ter hand te nemen. Ook zonder voorwerk blijven de lezingen echter even interessant. Nog een tip: de boeken zijn ook allemaal verfilmd.

Deze serie is tevens opgenomen op cd door Home Academy.

Woensdag 6 Februari
De Prinses van Cleves - Madame de Lafayette
Lees meer over dit boek
Download dit boek gratis in het Engels
Download dit boek gratis in het Frans, met Engelse introductie

Woensdag 27 Februari
Madame Bovary – Gustave Flaubert
Download dit boek gratis in het Engels

Woensdag 19 Maart
Anna Karenina – Leo Nikolajevitsj Tolstoj
Download dit boek gratis in het Engels
Download dit boek in verouderd Nederlands

Woensdag 9 April
Effi Briest – Theodor Fontane

Woensdag 7 Mei
Eline Vere – Louis Couperus
Download dit boek gratis (in het Nederlands natuurlijk)

Woensdag 28 Mei
The scarlet letter' (De rode letter) - Nathaniel Hawthorne
Download dit boek gratis in het Engels

In het Centraal Museum is tot en met 31 aug 2008 de tentoonstelling 'Script' te bewonderen, waar onder andere aandacht aan Madame Bovary wordt besteed.

> Werp een blik op de bijbehorende website