Amerika

Aankomend

Geen aankomende events

Geweest

Nog geen events geweest

Artikelen

Nog geen artikelen in deze serie

Over deze serie

Amerika was decennialang een voorloperland. Zowel op economisch en politiek terrein, als op sociaal en cultureel vlak keek de rest van de wereld tegen de Verenigde Staten op. De laatste jaren lijken Europeanen het steeds moeilijker te vinden om Amerika te begrijpen. Het is een land van uitersten: grootse natuur en getto's in binnensteden, tv-dominees die het gezin idealiseren, maar ook de bakermat van emancipatiebewegingen en de protestgeneratie. En ondanks commercialisering van alles wat publiek is, is het nog steeds toonaangevend op het gebied van wetenschap en kunst. Hoe is dat te rijmen?

De VS lijken zo dichtbij, dat we soms vergeten dat het een land is met een eigen geschiedenis en een heel eigen systeem, dat alleen in samenhang valt te begrijpen. De claimcultuur bijvoorbeeld is vanuit Amerikaans perspectief misschien niet zo verwerpelijk als wij denken. Aan de vooravond van de Amerikaanse verkiezingen proberen we in de huid van de Amerikanen te kruipen. Wat beweegt mensen aan de andere kant van de oceaan? Wat kunnen we van ze overnemen - en wat beslist niet?

Deze serie wordt georganiseerd i.s.m. de Netherlands Fulbright Alumni Association. De Amerikaanse senator J. Wiliam Fulbright zette 60 jaar geleden een wereldwijd beurzenprogramma op om de uitwisseling tussen studenten en onderzoekers tussen de VS en rest van de wereld te stimuleren en zo het wederzijds begrip te versterken.

Sprekers: prof. dr. Laurens Jan Brinkhorst, prof. dr. Chrisje Brants, prof. dr. Ineke Sluiter, prof. dr. Ruth Oldenziel, Frans Verhagen, dr. Onno Ruding, Leo Blokhuis, dr. Joel Anderson, Kay van de Linde.

In samenwerking met...

Netherlands Fulbright Alumni Association