Mensenrechten in Nederland

Oud-voorzitter van College Gelijke Behandeling, mr. Laurien Koster, krijgt de leiding over een nieuw instituut voor mensenrechten in Nederland.
Leestijd 1 minuut — Ma 8 oktober 2012

Mensenrechten en Nederland; dat klinkt als een vreemde combinatie. Het zit immers toch wel goed met die rechten in ons koude kikkerlandje? Koster stelt dat de rechten van bijvoorbeeld vrouwen weliswaar duidelijker zijn, maar in de praktijk toch nog vaak geschonden worden. Zo krijgen zij vaak minder betaald. Ook de rechten van mensen met een beperking zijn niet onomstreden en discriminatie is aan de orde van de dag. "We zijn nog niet klaar, de gelijke behandeling is onverminderd van belang", aldus Koster.

Vorig jaar organiseerde Studium Generale de lezingenreeks 'Rights to a green future', waarin mensenrechten uitgebreid aan bod kwamen. Tijdens de introductie spraken prof. dr. Marcus Düwell (Wijsgerige ethiek, UU), dr. Anja Mihr (SIM, UU) en prof. dr. Herman Wijffels (USI, UU) over de huidige stand van zaken en de urgentie van het debat hierover. Want hoe veranderen mensenrechten in tijden van klimaatsverandering? Bekijk de lezing hier terug.