Yes, in my backyard!

Als we de principes van het leven op aarde slim toepassen, en ook zorgen dat mensen de energie van de windmolen in hun straat zelf mogen hebben, dan zal niemand meer roepen: not in my backyard!
Leestijd 2 minuten — Vr 26 februari 2010
Mens, milieu en meerwaarde

Denken over duurzaamheid kan iets tobberigs hebben, maar niet bij prof. Louise Vet (evolutionaire economie en directeur van het onderzoeksinstituut voor ecologie in Nederland, KNAW-NIOO). Op 23 februari liet zij weer zien hoe inspirerend en uitdagend duurzaamheid kan zijn in haar lezing over cradle tot cradle, het toepassen van ecologische principes in de economie. De aarde is er al veel langer dan wij, daar kunnen wij van leren.

Als ecoloog deed Louise Vet heel haar leven onderzoek aan de principes waarop het leven op aarde is gebaseerd. In feite komt al onze energie van de zon, ook de fossiele brandstoffen. Die zullen snel opraken, maar via algen bijvoorbeeld kunnen we het zonlicht ook direct opvangen. Daarnaast is een wet uit de natuur dat afval voedsel is, niets gaat verloren. Zo moeten wij ook gaan nadenken over onze hulpbronnen. Alleen hergebruiken is niet genoeg. Denk aan fosfaat bijvoorbeeld, dat is er nog voor 80 jaar. Sojaverbouwing in Brazilie put de bodem uit, terwijl in Nederland deze kostbare grondstof via de varkens- en koeienpoep in het water terecht komt en uiteindelijk in onbereikbare lagen in zee verdwijnt. Als we technologie combineren met kennis van levensprocessen kunnen we dat voorkomen. Het tijdperk van de life sciences is aangebroken. Een derde wet uit de natuur is het respecteren van diversiteit, om aanpassingen aan onverwachte situaties mogelijk te maken. De mens zal diversiteit in de natuur moeten respecteren, maar ook moeten denken over verschillende technologische oplossingen die naast elkaar kunnen bestaan. Net als het leven zijn die nooit af, maar ontwikkelen ze telkens verder.

Vet's eigen achtertuin, het terrein van het nieuwe NIOO- kantoren en onderzoekscomplex in Wageningen laat het allemaal zien. Hier wordt gewerkt aan coole herbruikbare materialen, designachtige bollen die het zonlicht invangen, het aanboren van aardwarmte en - je moet wel out of the box willen denken - ook een beetje biogas uit ontlasting van de medewerkers. Volgens Vet zouden we geen economische crisis hoeven hebben, als we omgaan met de ecologische crisis en die de focus van ons denken en handelen maken. Kijk de lezing terug.

Louise Vet sluit aan bij wat Klaas van Egmond een week eerder besprak in zijn lezing over waardenoriëntaties. De komende weken discussieren we verder over de rol van kennis en innovatie en hoe we het denken over de juiste kwesties vlot kunnen trekken: welke partijen hebben daarbij een rol, de overheid, het bedrijfsleven of de consument? Elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur in de Aula van de Universiteit Utrecht.