De zwerm

De zwerm

Duur 0:45:00 — Wo 8 februari 2012

De zwerm

Veel wetenschappen gaan standaard uit van de methodologische drie-eenheid 'meten=weten, weten=voorspellen, voorspellen=beheersen'.

Veel wetenschappen gaan standaard uit van de methodologische drie-eenheid 'meten=weten, weten=voorspellen, voorspellen=beheersen'. Alle vakgebieden stuiten echter op wisselingen tussen chaos en orde die met traditionele modellen moeilijk of zelfs niet te verklaren zijn. Hoe komt het bijvoorbeeld dat een bepaald product opeens een rage wordt? In de laatste decennia worden de hierbij betrokken processen geanalyseerd als 'complexe adaptieve systemen', waarin emergentie en zelforganisatie centrale begrippen zijn. Processen waarbij enkelingen zich vaak zonder wrijving lijken te voegen in een groter geheel. Denk aan fenomenen als snelle verschuivingen in de publieke opinie en perceptie zoals deze bestudeerd worden in de massapsychologie en sociologie van collectief gedrag. Hierbij kunnen dominante stemmingen makkelijk omslaan: van vrolijkheid naar boosheid of angst.?

Spreker

Over deze serie

De zwerm

Een zwerm heeft emergente eigenschappen. Het geheel is meer dan de som der delen. Denken in termen van emergentie en zelforganisatie biedt een alternatief. Met sprekers uit verschillende disciplines.