Swart

Prof. dr. Henriette de Swart

Letterkundige
2 opnames
Henriëtte de Swart is sinds 1997 hoogleraar Franse Taalkunde aan de Universiteit Utrecht. Ook is ze directeur van de Landelijke Onderzoekschool Taalwetenschap en als semanticus verbonden aan het Utrecht Institute of Linguistics OTS.

De Swart doceerde aan de prestigieuze Stanford University en werkte mee aan het opzetten van de studierichting technische cognitiewetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Haar onderzoek richt zich met name op semantiek: de studie van betekenis van natuurlijke taal. De relaties tussen vorm en betekenis van taal en taalbetekenis en taalgebruik staan daarin centraal. Ze is auteur van het veelomvattende, inleidende boek Introduction to Natural Language Semenatics.