Pont

Dr. Sylvia Pont

Theoretisch fysicus
3 opnames
Dr. Sylvia Pont is docent industrial design aan de TU Delft. Daarnaast is ze aangesloten bij het TU Delft Perceptual Intelligence Lab, een studielab waar perceptie van materialen, licht, vorm en ruimte onderzocht worden.

Dr. Sylvia Pont studeerde in 1993 af in experimentele fysica aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit Utrecht. Van 1997 tot 1999 werkte Pont bij een instituut voor visueel beperkte mensen waar zij praktijkonderzoek deed naar computerhulpmiddelen. Pont keerde terug naar de Universiteit Utrecht als een postdoc om een compleet nieuw veld te onderzoeken: ecological optics. In 2004 werd zij assistent professor en verkreeg van NWO een Vidibeurs, waarmee ze haar eigen onderzoeksgroep startte. In 2008 is zij met haar onderzoeksgroep naar de Technische Universiteit Delft gegaan.

Pont is momenteel aangesloten bij het TU Delft Perceptual Intelligence Lab. Dit lab is een samenwerkingsverband tussen de faculteiten Industrieel Ontwerpen en Elektrotechniek, wiskunde en informatica. Verder houdt Pont zich bezig met onderzoek naar ecological optics, de fysica en perceptie van natuurlijk licht, reflectantie, en textuur van natuurlijke materialen.