Stan

Dr. Sorin Stan

Natuurkundige
1 opname
Sorin Stan schreef het eerste boek dat een volledige beschrijving gaf van highspeed cd-rom-drives en bedacht een nieuw cd-rom-systeem, dat niet met één maar met twee koppen werkt.

Sorin Stan studeerde elektrotechniek aan de Transilvania Universiteit in zijn geboorteplaats Brasov in Roemenië. Na zijn afstuderen klopte Stan wereldwijd aan bij diverse universiteiten, op zoek naar een beurs om verder te kunnen studeren. De TUE reageerde als eerste en bood Stan een plek aan bij het Eindhoven International Institute waar hij in 1992 afstudeerde. Een paar dagen voordat terug zou vliegen naar zijn thuisland, bood Philips hem een baan aan als systeem-architect bij het Optical Storage Lab, met als opdracht de tot dan toe behaalde cd-rom-snelheid te verdubbelen. Tot 1997 werkte Stan aan dit project, publiceerde diverse wetenschappelijk artikelen over zijn vindingen en schreef het eerste boek dat een volledige beschrijving gaf van highspeed cd-rom-drives. Stan kreeg het advies op dit onderwerp te promoveren. Gedurende tweeëneenhalf jaar werkte hij, naast zijn baan op het onderzoekslab, aan zijn proefschrift. Hierin beschrijft hij nauwkeurig welke drempels Philips in het algemeen, en hijzelf in het bijzonder, moest overwinnen om aan kop te blijven in de race om de hoogste snelheden. Bovendien bedacht hij een nieuw cd-rom-systeem, dat niet met één maar met twee koppen werkt.