Teunissen

Prof. dr. Saskia Teunissen

Hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg
1 opname & 1 event
Prof. dr. Saskia Teunissen is hoogleraar palliatieve zorg en hospicezorg aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Teunissen heeft onder andere onderzoek gedaan naar de voorkeurshouding van slapen en sterven en de angst en symptomen van patiënten in hospicezorg.

Ze is lid van de Raad van Bestuur van het Academisch Hospice Demeter, voorzitter van Expertisecentrum Palliatieve Zorg Utrecht en bestuurslid van de multidisciplinaire beroepsvereniging Palliactief.

Teunissen studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht en promoveerde daarna in 2007 aan de Universiteit Utrecht met haar proefschrift In pallative care symptoms mean everything.Tijdens haar promotieonderzoek keek ze naar symptomen van patiënten in de palliatieve fase in het UMC Utrecht in combinatie met project- en managementfuncties binnen de medische oncologie en hematologie.