Ahmad

Dr. Menal Ahmad

Antropoloog
1 opname & 1 event
Dr. Menal Ahmad is postdoctoraal onderzoeker bij de faculteit Sociale Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Ahmad promoveerde in november 2022 aan de Universiteit voor Humanistiek, waar ze onderzoek deed naar de ervaringen en behoeften van mantelzorgers met een migratieachtergrond, die zorg dragen voor een familielid met dementie.

Volgens Ahmad worden mensen met een migratieachtergrond in wetenschappelijk onderzoek vaak gedefinieerd aan de hand van culturele verschillen en etniciteit. Deze factoren moet je niet achterwege laten, maar teveel nadruk hierop zorgt juist weer voor stereotypering. Uit haar promotieonderzoek blijkt dat het van belang is om verder te kijken dan alleen deze culturele verschillen om mantelzorgers met een migratieachtergrond goed te kunnen ondersteunen.