Peters

Dr. ir. Melanie Peters

Toxicoloog
8 opnames & 1 event
Melanie Peters was directeur van het Rathenau Instituut. Van 2006 tot begin 2015 was zij directeur van Studium Generale van de Universiteit Utrecht.

Dr. ir. Melanie Peters was sinds 1 februari 2015 directeur van het Rathenau Instituut. Ze had een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, gecombineerd met ruime ervaring met het (inter)nationaal politiek en maatschappelijke krachtenveld. Ze was opgeleid tot levensmiddelentechnoloog (Wageningen Universiteit) en tot erkend toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie (Imperial College, London).

Dr. Peters werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving, bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht. Zij was ook onafhankelijk Lid van het nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen.

Dr. Peters overleed op 11 augustus 2021.