Boer

Dr. Marjolein de Boer PhD

Filosoof & socioloog
1 opname & 1 event
Marjolein de Boer is postdoctoraal onderzoeker aan de Tilburg University. Momenteel onderzoekt ze de manier waarop mensen en de samenleving omgaan met menopauze en chronisch vermoeidheid syndroom (CVS).

De Boer werkt op de afdeling Cultuurwetenschappen van de Universiteit van Tilburg. Haar huidige onderzoek richt zich op subjectieve ervaringen van en culturele discoursen rondom menopauze en chronische vermoeidheid syndroom (CVS). Hoe praten we in onze samenleving over de aandoeningen die vooral vrouwen treffen? Hoe ervaren vrouwen hun lichaam als zij ziek zijn of gemedicaliseerd worden? De Boer is ook betrokken bij het ontwerpen van de nieuwe MA-track ‘Health Humanities’ aan de Universiteit van Tilburg.

Sinds haar studie sociologie en filosofie heeft ze onderzoek gedaan naar de ziekte-ervaringen van vrouwen en is dat blijven doen als promovendus bij de afdeling Gezondheid, Ethiek en Maatschappij van de Universiteit Maastricht. Haar promotieproject ging over de lichamelijke ervaringen van vrouwen met borstkanker vanuit een empirisch-filosofisch perspectief. Het veldwerk dat De Boer toen deed, bestond uit diepte-interviews met vrouwen die borstkanker hadden (gehad) en duo-interviews met deze vrouwen en hun partners.

Daarna deed ze een 2-jarig postdoc-project, getiteld 'Een onvruchtbaar lichaam dragen' aan de Universiteit van Oslo, Noorwegen. Daarvoor interviewde ze vrouwen die een onvruchtbaarheidsbehandeling hebben gehad. Die mondde o.a. uit in een artikel over ervaringen van verlies, melancholie en rouw bij vrouwen die een onvruchtbaarheidsbehandeling hebben ondergaan en een artikel over representaties van onvruchtbare vrouwen in reality-tv-shows.