Liere

Dr. Lucien van Liere

Religiewetenschapper
6 opnames & 1 event
Sinds 2008 is Lucien van Liere werkzaam als religiewetenschapper aan de UU en doceert en publiceert hij over de rol van religies in contexten van gewelddadig conflict.

Hij is lid van het bestuur van PAX. Van Liere studeerde theologie in Brussel en Leiden en filosofie in Amsterdam (UvA). Hij promoveerde aan de Protestantse Theologische Universiteit op een onderzoek naar Hannah Arendt, Theodor Adorno en Karl Barth. Hij doceerde meer dan zes jaar systematische theologie, westerse filosofie en conflict studies aan de Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, Indonesie.