Cohen

Dr. Kim Cohen

Fysisch geograaf
1 event
maandag 12 september 2022 (20:00)
Dr. Kim Cohen is als docent-onderzoeker verbonden aan de afdeling Fysische Geografie van de Universiteit Utrecht.

Cohen heeft zich binnen de geologie gespecialiseerd in de kwartiergeologie, het onderzoek naar de jongste geologische tijd binnen het vakgebied zoals het Pleistoceen en Holoceen. Hij richt zich met name op landschapsouderdom, zeespiegelstijging- en overstromingsgeschiedenis in Nederland. Daarin speelt de mens en haar invloed op landschap eIn waterstaat een grote rol.

Naast zijn werk bij de Universiteit Utrecht maakt Cohen onder meer deel uit van de Internationale Stratigrafische Commissie (ICS). In die rol helpt hij de internationale geologische tijdschaal up-to-date te houden. Als stemmend lid van de subcommissie van het ICS voor het Kwartaire tijdvak denkt Cohen bijvoorbeeld mee over de vraag of het Antrocopoceen in geologische zin in het heden zou moeten vallen.