Schippers

Prof. dr. Joop Schippers

Econoom
5 opnames & 2 events
Prof. dr. Joop Schippers is als hoogleraar Arbeidseconomie verbonden aan het Departement Economie van de Faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht.

Daarnaast is Schippers voorzitter van de personeelsgeleding van de universiteitsraad en voorzitter van de faculteitsraad REBO.

In 1987 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht. In de loop der jaren verscheen een groot aantal publicaties over het verschil in arbeidsmarktposities van mannen en vrouwen van zijn hand. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt en op vraagstukken van duurzame inzetbaarheid.

Schippers was onder meer betrokken bij de Emancipatie-effectrapportage inzake het nieuwe belastingstelsel en bij het opstellen van de Verkenning Levensloop in 2002. Van 1993-1997 maakte hij deel uit van de (laatste) Emancipatieraad en van 2004 - 2007 van de Visitatiecommissie Emancipatie. Vanaf begin 2008 coördineert hij het door de Europese Unie (zevende kaderprogramma) gefinancierde multidisciplinaire onderzoeksproject ASPA (Activating Senior Potential in Ageing Europe) waarin negen Europese landen samenwerken.