Duncan

Dr. Jessica Duncan

Socioloog
1 event
vrijdag 30 september 2022 (18:30)
Dr. Jessica Duncan is Associate Professor in Rural Sociology at Wageningen University.

Duncan’s research focuses on the politics of sustainable food systems. She investigates the practices and politics of participation in food policy processes. She is particularly interested in the relationships between governance organizations, systems of food provisioning, the environment, and the actors engaged in and across these spaces.

In her book Global Food Security Governance: Civil society engagement in the reformed Committee on World Food Security (2015), Duncan examined the re-organization and functioning of the UN Committee on World Food Security.

Jessica is on the Editorial Board of the journal Sociologia Ruralis. She is also a member of the Wageningen Young Academy and sits on the Sustainability Board of Experts at Wageningen University.

In 2014, Duncan received a PhD in Food Policy from City University London, UK.

---------

Duncans onderzoek richt zich op de politiek van duurzame voedselsystemen. Ze onderzoekt de praktijken en politiek van participatie in voedselbeleidsprocessen. Ze is vooral geïnteresseerd in de relaties tussen bestuursorganisaties, voedselvoorzieningssystemen, het milieu en de actoren in dit beleidsproces.

In haar boek Global Food Security Governance: Civil society engagement in the reformed Committee on World Food Security (2015) onderzocht Duncan de reorganisatie en het functioneren van het UN Committee on World Food Security.

Jessica zit in de redactieraad van het tijdschrift Sociologia Ruralis. Daarnaast is ze lid van de Wageningen Young Academy en zit ze in de Raad van Deskundigen Duurzaamheid van Wageningen University.

In 2014 behaalde Duncan een doctoraat in voedselbeleid aan de City University London, VK.