Wils

Prof. dr. Jean-Pierre Wils

Hoogleraar Filosofie
2 opnames & 1 event
Prof. dr. Jean-Pierre Wils is hoogleraar Praktische filosofie aan de Radboud Universiteit.

Wils is met name geïnteresseerd in fundamenteel en toegepast onderzoek naar de relatie tussen ethiek en religie.

Hij is specialist op het gebied van de hermeneutiek en een groot kenner van de Duitse en Franse filosofie. Hij bracht onder meer de boeken: De plaats van de mens, Besnijdenis, lichamelijke integriteit en multiculturalisme en Euthanasieuit. In dit laatste boek geeft hij een individuele en sceptische blik op de ethiek van de stervenshulp.

Eerder studeerde Wils af binnen de velden filosofie en katholieke theologie, waarna hij in 1987 in de theologie promoveerde.