Bolderdijk

Prof. dr. Jan Willem Bolderdijk

Sociaal psycholoog
1 opname & 1 event
Prof. dr. Jan Willem Bolderdijk is hoogleraar Duurzaamheid & Marketing aan de Universiteit van Amsterdam en universitair hoofddocent bij de faculteit Economie en Business aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bolderdijk is onderzoekt hoe marketeers, consumenten en bedrijven een rol kunnen spelen in het aanzetten tot duurzaam gedrag. Eerder onderzocht hij waarom groene intenties niet altijd leiden tot duurzame consumentenkeuzes. Hieruit kwam naar voren dat sociaal ongemak vaak een belangrijke barrière is. Veel mensen willen wel duurzaam zijn, maar niet gezien worden als een heilig boontje.

Daarnaast is Bolderdijk directeur van het Amsterdam Centre for Responsible Consumption van de Amsterdam Business School (ABS). Dit platform biedt gedragswetenschappers, bedrijven en beleidsmakers de mogelijkheid ideeën uit te wisselen, met als doel nieuwe manieren te vinden om tot een verantwoordelijker consumptiepatroon te komen.