Staman

Drs. mr. Jan Staman

Voormalig directeur Rathenau Instituut
4 opnames
Mr. drs. Jan Staman was van 2002 - 2015 directeur bij het Rathenau Instituut. Het Rathenau Instituut stimuleert de publieke en politieke meningsvorming over wetenschap en technologie.

Daartoe doet het instituut onderzoek naar de organisatie en ontwikkeling van het wetenschapssysteem, publiceert het over maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën, en organiseert het debatten over vraagstukken en dilemma's op het gebied van wetenschap en technologie.

Jan Staman studeerde diergeneeskunde en Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. Na zijn studie diergeneeskunde is hij ongeveer acht jaar als wetenschappelijk medewerker verbonden geweest aan het departement Geneeskunde Gezelschapsdieren van de faculteit Diergeneeskunde. Hierna heeft Staman verschillende functies bekleed bij het toenmalig Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.