Born

Prof. dr. Jan Born

Klinisch psycholoog
3 opnames
Prof. dr. Jan Born is directeur van het Instituut voor Medische Psychologie en Gedragsneurobiologie van de Universiteit van Tübingen. Hier houdt hij zich bezig met hoe geheugen wordt gevormd tijdens de slaap.

Hij heeft aangetoond dat het geheugen stabiliseert tijdens slaap, maar ook dat er cognitieve processen plaatsvinden zoals het vinden van strategieën voor het oplossen van problemen. Hij was hiermee de eerste onderzoeker die een causale relatie tussen slaap en leren vaststelde. Verder is Born geïnteresseerd in slaap-afhankelijke plasticiteit in het metabool en immuunsysteem, maar ook in de regulatie van voedselinname en lichaamsgewicht. Voor zijn baanbrekende onderzoek ontving hij in 2010 de Leibnizprijs. Hij is lid van de Berlijn-Brandenburg Academie voor de Wetenschap en de Duitse Nationale Academie voor Wetenschap Leopoldina. Tussen 2002 en 2010 was hij directeur van het departement voor Neuro-endocrinologie aan de Universiteit van Lübeck. Prof. dr. Jan Born studeerde experimentele psychologie en promoveerde in Tübingen.

---

Prof. dr. Jan Born studied experimental psychology and completed his
doctoral degree at the University of Tübingen. Between 2002 and 2010 he was
head of the Department of Neuroendocrinology at the University of Lübeck.
Since 2010 he is director of the Institute of Medical Psychology and
Behavioral Neurobiology at the University of Tübingen. The main focus of his
research is how memory is formed during sleep. He demonstrated that system
consolidation of memory occurs during sleep, comprising cognitive processes
such as problem solving. He was the first to demonstrate a causal connection
between memory processing during sleep and learning. Born is also interested
in sleep dependent plasticity in the metabolic and immune system. For his
pioneering work he received the Leibniz Prize in 2010. He is a member of the
Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and of the German National Academy of
Science Leopoldina.