Tames

Prof. dr. Ismee Tames

Historicus
2 opnames & 1 event
Prof. dr. Ismee Tames is hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.

Tames bekleedt de bijzondere leerstoel Stichting 1940-1945: een Geschiedenis en Betekenis van Verzet Tegen Onderdrukking en Vervolging aan het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht. Het doel van deze leerstoel is om de herinnering aan verzet, vervolging en geweld tegen burgers in de jaren 1940-1945 levend te houden.

Tames interesseert zich in de gevolgen van oorlog en bezetting voor samenlevingen, de ervaring van oorlog, processen van in- en uitsluiting, en het gedrag en de keuzes van mensen in oorlogstijd. In haar huidige onderzoek kijkt ze onder andere naar verschillen in effecten van gewelddadig en vreedzaam (non-violent) verzet. 

Ze is tevens directeur onderzoek bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Hier bestudeert ze de manieren waarop mensen en samenlevingen omgaan met oorlog.