Hopster

Dr. ing. Hans Hopster

Etholoog
1 opname & 1 event
Dr. ing. Hans Hopster is als senior onderzoeker dierenwelzijn verbonden aan de Universiteit en het Onderzoeksinstituut van Wageningen (WUR).

Dr. ing. Hans Hopster promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Wageningen op een onderzoek naar de ethologie en stressfysiologie van dieren. Hierna is hij als onderzoeksleider aan de slag gegaan bij het Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid – Dienst Landbouwkundig Onderzoek (ID-DLO).

Sinds 2003 werkt Hopster als lector Welzijn van Dieren aan de Hogeschool Van Hall Larensteun en als onderzoeksleider van de groep Dierenwelzijn bij de Universiteit van Wageningen. Hij is gespecialiseerd in dierhouderij in het algemeen en doet onderzoek naar de verschillende factoren die van belang zijn voor het welzijn van dieren. Hij richt zich op dieren in dierentuinen en de entertainmentindustrie, en op dieren in natuurreservaten. Hij houdt zich niet alleen bezig met feitelijkheden rondom dierenwelzijn zoals het gedrag, de gezondheid en de fysiologie van dieren, maar is ook geïnteresseerd in de ethische aspecten en sociale context van dierhouderij.