Dilaver

Dr. Gönül Dilaver

Hoofddocent Biomedische Wetenschappen
2 opnames & 1 event
Gönül Dilaver is universitair hoofddocent bij Biomedische Wetenschappen van de faculteit Geneeskunde aan de UU/UMC Utrecht.

Dilaver diende een voorstel in om diversiteit bij de opleiding verder te brengen dan het aantal studenten met een diverse achtergrond. Haar doel is om tools en strategieën te ontwikkelen die het onderwijs daadwerkelijk inclusief maken en die een leerklimaat bevorderen dat zich aanpast aan de diversiteit van studenten. Sinds begin 2019 is ze Senior Fellow on Inclusive Education aan de Universiteit Utrecht.