Oort

Prof. dr. Frank van Oort

Geoloog
3 opnames
Frank van Oort is afgestudeerd als ruimtelijk- en bedrijfseconoom aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij in 2002 vervolgens promoveerde op een proefschrift over ruimtelijk-economische groei en regionale innovatie in Nederland.

Van 1994 tot 1999 was Van Oort als docent-onderzoeker verbonden aan de Faculteit Economische Wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij verzorgde daar onderwijs over methoden en technieken voor ruimtelijk onderzoek en economische geografie voor buitenlandse studenten. Hij deed onderzoek naar regionale verschillen in arbeidsaanbod en welvaart in Nederland. Vanaf 1999 tot 2002 was hij als beleidsmedewerker verbonden aan de Rijksplanologische Dienst te Den Haag, met specialisaties op het terrein van regionaal-economische dynamiek en locatiebeleid. Sinds 2002 werkt hij bij het Ruimtelijk Planbureau - inmiddels opgegaan in het Planbureau voor de Leefomgeving - en de Universiteit Utrecht (Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen). Aan de Universiteit Utrecht doceert hij het vak Stedelijke Economie voor doctoraalstudenten Economie. Binnen het Planbureau voor de Leefomgeving is hij sectordirecteur Ruimtelijke Economie.

Een aantal artikelen en een uitgebreider CV van Frank zijn in te zien via zijn eigen website www.frankvanoort.com.