Bredewold

Dr. Femmianne Bredewold

Antropoloog
2 opnames & 1 event
Dr. Femmianne Bredewold is universitair hoofddocent aan de Universiteit voor Humanistiek. Ze bekleedt hier de leerstoel Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector.

Bredewold doet onderzoek naar sociale ontmoetingen, sociale relaties en sociale inclusie in een veranderende verzorgingsstaat. Haar focus ligt hierbij vooral op de vraag onder welke voorwaarden mensen voor elkaar willen zorgen.

Ze verdiept zich onder andere in mantelzorg, en vraagt zich af waarom mantelzorgers vaak hun eigen grenzen overschrijden. Daarnaast onderzoekt ze de plek van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische achtergrond in onze samenleving.

Bredewold schreef De verhuizing van de verzorgingsstaat (samen met onder andere prof. dr. Jan Willem Duyvendak, 2018) en Lof der oppervlakkigheid (2014).